فارسی   English
صفحه اصلی محصولات سرویس ها تماس با ما


   تماس با ما

.: دفتر مركزی
آدرس :   تهران، خیابان مقدس اردبیلی، ساختمان مهر، پلاك 158، طبقه پنجم، واحد 526
تلفن :   63- 558 31 220 (021)
فكس :   557 31 220 (021)
ایمیل :   info@nafis-stone.com

.: نمایشگاه و فروشگاه
آدرس :   تهران، بزرگراه آیت ا.. حكیم غرب، بلوار علامه محمدتقی جعفری، شركت تعاونی سنگ تهران، واحد 27
تلفن :   541 17 441 (021)
7- 636 40 441 (021)
فكس :   638 40 441 (021)

.: واحد فروش
ایمیل : jeddi@nafis-stone.com موبایل : 84 94 203 0912
ایمیل : baghi@nafis-stone.com موبایل : 17 53 226 0912